Suomen ja NATOn yhteistyö

admin

Suomi ei ole virallisesti NATO-jäsen, mutta Suomi ja NATO ovat tiiviissä yhteistyössä useilla eri aloilla. Suomen ja NATO:n yhteistyö perustuu kumppanuussuhteisiin ja yhteisiin tavoitteisiin turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi Euroopassa.

Yhteistyötä jo 90-luvulta

Suomen ja NATO:n yhteistyö alkoi jo 1990-luvulla, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin. Suomi ja NATO ovat tehneet yhteistyötä erityisesti kriisinhallinnassa, turvallisuuspolitiikassa, sotilaskoulutuksessa ja -harjoituksissa sekä tiedusteluyhteistyössä. Suomi on osallistunut myös useisiin NATO:n johtamiin operaatioihin, kuten Afganistanissa ja Balkanilla.

Suomen ja NATO:n yhteistyö on tiivistynyt entisestään Venäjän toimien vuoksi. Venäjän käyttäytyminen on herättänyt huolta Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa, ja Suomi onkin lisännyt puolustusyhteistyötä muiden Euroopan maiden kanssa. Suomi on myös osallistunut aktiivisesti NATO:n johtamaan Enhanced Opportunities Partner (EOP) -ohjelmaan, joka antaa Suomelle mahdollisuuden osallistua erilaisiin NATO:n koulutuksiin, harjoituksiin ja hankintoihin.

Suomen ja NATO:n yhteistyö on herättänyt keskustelua Suomessa, ja onkin tärkeää huomioida, että Suomen yhteistyö NATO:n kanssa ei tarkoita automaattisesti jäsenyyttä NATO:ssa. Suomi on sitoutunut omaan puolustukseensa ja turvallisuuteensa, mutta yhteistyö NATO:n kanssa voi auttaa Suomea vahvistamaan omaa puolustuskykyään ja lisäämään turvallisuuttaan Itämeren alueella.

Suomen ja NATO:n yhteistyö on herättänyt myös Venäjän vastalauseita, ja Venäjä onkin arvostellut Suomen yhteistyötä NATO:n kanssa. Suomen ja NATO:n yhteistyö on kuitenkin tapahtunut avoimesti ja läpinäkyvästi, eikä se ole suunnattu minkään maan tai tahon vastaan.

Suomi on myös aktiivinen osallistuja Euroopan turvallisuuspolitiikassa, ja se on sitoutunut EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP). Suomi on myös osallistunut aktiivisesti Euroopan unionin sotilasoperaatioihin.

Suomen ja NATO:n yhteistyö jatkuu tiiviinä myös tulevaisuudessa. Suomi on ilmoittanut halukkuutensa jatkaa yhteistyötä NATO:n kanssa ja vahvistaa omaa puolustuskykyään. Suomi on myös mukana perustamassa uutta Euroopan puolustusrahastoa, joka tukee EU-maiden puolustusyhteistyötä.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että Suomen ja NATO:n yhteistyö on aina ollut vapaaehtoista ja Suomen omaan puolustukseen sitoutuvaa. Suomi on sitoutunut omaan puolustukseensa ja turvallisuuteensa, ja yhteistyö NATO:n kanssa on yksi keino vahvistaa omaa puolustuskykyä ja lisätä turvallisuutta Itämeren alueella.

Enhanced Opportunities Partner (EOP) -ohjelma

Enhanced Opportunities Partner (EOP) -ohjelma on NATO:n aloite, joka antaa tietyn maan ulkopuolisille maille mahdollisuuden osallistua tiiviimmin NATO:n koulutuksiin, harjoituksiin ja hankintoihin. Ohjelma antaa maille mahdollisuuden kehittää yhteistyötä NATO:n kanssa ja vahvistaa omaa puolustuskykyään.

EOP-ohjelmaan osallistuvat maat eivät ole NATO-jäseniä, mutta ne ovat osoittaneet halukkuutensa syventää yhteistyötään NATO:n kanssa. EOP-ohjelmaan osallistuvilla mailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin NATO:n harjoituksiin ja koulutuksiin sekä hankkia NATO:n jäsenmailta puolustusmateriaalia. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää kuitenkin sitoutumista tietyille arvoille ja periaatteille, jotka ovat NATO:n jäsenmaita yhdistäviä.

Suomi on ollut EOP-ohjelman jäsen vuodesta 2014 lähtien, ja se on yksi ohjelmaan osallistuvista maista. Suomen EOP-jäsenyys antaa Suomelle mahdollisuuden osallistua tiiviimmin NATO:n koulutuksiin ja harjoituksiin sekä hankkia NATO:n jäsenmailta puolustusmateriaalia. EOP-jäsenyys ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti jäsenyyttä NATO:ssa, eikä se velvoita Suomea osallistumaan NATO:n sotilasoperaatioihin.

Suomen EOP-jäsenyys on osa laajempaa turvallisuuspoliittista linjausta, joka perustuu Suomen omaan puolustukseen ja yhteistyöhön eri maiden kanssa. Suomen EOP-jäsenyys on yksi keino vahvistaa Suomen puolustuskykyä ja lisätä turvallisuutta Itämeren alueella.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja