Naton siviilivalmiussuunnittelu

admin

NATO:lla on siviilivalmiussuunnittelu (Civil Preparedness Planning, CPP) -ohjelma, jonka tarkoituksena on varmistaa, että NATO:n jäsenmaat ovat valmiita vastaamaan siviilikriiseihin ja hätätilanteisiin. CPP-ohjelman avulla NATO:n jäsenmaat voivat jakaa tietoa ja parhaita käytäntöjä siviilivalmiussuunnittelusta ja -toiminnasta sekä tarjota apua toisilleen hätätilanteissa.

Naton siviilivalmiussuunnittelulla (Civil Emergency Planning, CEP) on kaksi pääulottuvuutta: systemaattinen ja tehokas siviilivalmiuden hyödyntäminen Naton strategisen suunnittelun tukena sekä siviiliväestön suojeluun keskittyvä toiminta. Yhä tärkeämmäksi painopisteeksi siviilivalmiudessa on noussut kriittisen infrastruktuurin, kuten esimerkiksi tietoverkkojen, suojaaminen.

Siviilisektorin rooli ja yhteistyö sotilasorganisaation kanssa on viime vuosina korostunut Naton toiminnassa. Tämä näkyy kaupallisten toimijoiden ja siviiliviranomaisten yhä merkittävämmässä roolissa sotilasviranomaisten toiminnan tukena.

CPP-ohjelma

CPP-ohjelman avulla NATO:n jäsenmaat voivat myös kehittää yhteistyötä siviiliviranomaisten ja muiden siviiliorganisaatioiden kanssa. Ohjelman tavoitteena on parantaa siviiliviranomaisten ja sotilasjoukkojen yhteistyötä kriisitilanteissa ja varmistaa, että kriisitilanteisiin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti.

CPP-ohjelman avulla NATO:n jäsenmaat voivat myös kehittää valmiuttaan torjua hybridivaikuttamista ja kyberhyökkäyksiä. Ohjelman avulla jäsenmaat voivat parantaa kyberturvallisuuttaan ja kehittää toimintakykyään hybridivaikuttamisen torjumiseksi.

NATO:n siviilivalmiussuunnitteluun liittyvät toiminnat kattavat monia eri aloja, kuten terveydenhuolto, hätätilanteiden hallinta, logistiikka ja viestintä. CPP-ohjelmaan kuuluu myös erilaisia koulutus- ja harjoitusohjelmia, joissa NATO-maat voivat kehittää taitojaan ja parantaa valmiuttaan vastata siviilikriiseihin ja hätätilanteisiin.

Suomi on osallistunut aktiivisesti NATO:n siviilivalmiussuunnitteluun ja sen yhteistyöhön liittyviin harjoituksiin. Suomi on myös osallistunut NATO:n järjestämiin koulutusohjelmiin, joissa on kehitetty siviilivalmiussuunnittelun taitoja. Suomi on myös ollut mukana kehittämässä NATO:n siviilivalmiussuunnittelua yhdessä muiden NATO-maiden kanssa.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/212652.htm

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja