Bittium toimitti taktisen tiedonsiirron huipputeknologiaa osaksi Naton DIANA-testikeskusten tutkimusinfrastruktuuria

admin

Bittium-TACWIN

Bittium on toimittanut Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän ja Bittium Tough SDR™ -sotilas- ja ajoneuvoradioita VTT:n Otaniemen ja Oulun yliopiston toimipisteiden yhteyteen perustettaviin uusiin Naton DIANA-testikeskuksiin (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).  Laajakaistaiseen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetut ja muun muassa eri maiden puolustusvoimien käytössä olevat edistykselliset tuotteet tulevat osaksi testikeskusten tutkimusinfrastruktuuria.

Naton DIANA-testikeskusten tehtävänä on auttaa Nato-maiden yrityksiä vahvistamaan omaa teknologista osaamistaan ja kilpailukykyään. Testikeskukset tarjoavat työkaluja teknologiakehitykseen ja niiden teknologiateemat liittyvät seuraavan sukupolven kommunikaatiojärjestelmiin, 6G-teknologiaan, kyberturvallisuuteen sekä kvantti- ja avaruusteknologioihin.

Testikeskusten tarjoaman tutkimusinfrastruktuurin ja osaajien avulla yritykset voivat arvioida omia konseptejaan ja teknologioitaan sekä saada tukea niiden kehittämiseen. Testikeskukset koostuvat kattavista tutkimustiloista ja -laitteista sekä alan huippuosaamisesta. Bittiumin tuotteilla rakennetaan testikeskuksiin tiedonsiirtoverkot. Testiverkoissa TAC WIN -järjestelmän laaja integrointikyvykkyys ja sekä TAC WIN -järjestelmän että Tough SDR -radioiden käyttämä laajakaistainen Bittium TAC WIN Waveform™ -aaltomuoto mahdollistavat muun muassa useamman eri palvelun samanaikaisen ajon.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET- (Mobile Ad Hoc Network), linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja: Bittium TAC WIN -järjestelmä

Bittium Tough SDR™ -tuoteperhe

Taktisten Bittium Tough SDR -radioiden tuoteperhe koostuu yksittäisten sotilaiden käyttöön tarkoitetusta Bittium Tough SDR Handheld™ -radiosta ja ajoneuvoihin asennettavasta Bittium Tough SDR Vehicular™ -radiosta. Tough SDR -radioiden avulla voidaan tuottaa ja jakaa johtamisjärjestelmien reaaliaikaista tilannekuvaa organisaation kaikilla tasoilla. Taktisten joukkojen suorituskyky kasvaa, toimintakyky paranee ja niiden johtaminen helpottuu ajantasaisen tilannekuvan ja luotettavampien yhteyksien avulla. Radioiden ainutlaatuisen laaja taajuusalue tuo taistelunkestävyyttä ja usean aaltomuodon käyttö, jopa yhtäaikaisesti, parantaa yhteensopivuutta ja mahdollistaa tilanteen mukaan eri tehtävissä ja tasoilla toimimisen. Yhdessä laajakaistaisen, liikkuvan taktisen IP-runkoverkon muodostavan Bittium Tactical Wireless IP Network™ -ohjelmistoradiojärjestelmän kanssa mahdollistuu laajakaistainen tiedonsiirto ja puhe koko taistelukentän yli kaikille liikkuville joukoille.

Lisätietoja: Bittium Tough SDR Handheld -sotilasradio ja Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradio

Nato DIANA

DIANA on Naton innovaatiokiihdyttämö, joka kokoaa jäsenvaltioiden innovaattoreita tukemaan Naton teknologista johtoasemaa, puolustamaan sen miljardia kansalaista sekä ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta. Nato perusti DIANAn auttamaan sellaisten kaksoiskäyttöteknologioiden kehitystä, jotka vastaavat turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin. DIANA tukee yrityksiä, jotka työskentelevät jäsenmaiden määrittelemien avainalojen ratkaisujen parissa.

Lisätietoja: DIANA-verkkosivusto

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja