UUSIMAA23-valmiusharjoitus – häiriötilanteen hallinnan harjoittelua eri organisaatioiden yhteistyönä

admin

Aluehallintovirasto järjestää vuosittain valmiusharjoituksia toimialueellaan. UUSIMAA23-harjoitus kokoaa yhteen Uudenmaan kunnat ja hyvinvointialueet sekä muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan väestönsuojelua ja yhteistoimintaa vakavassa yhteiskunnan häiriötilanteessa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää tänä vuonna Uudellamaalla alueellisen valmiusharjoituksen UUSIMAA23, joka huipentuu 28.–30.11. järjestettävään aktiivivaiheeseen. Osallistujat pääsevät silloin harjoittelemaan toimintaa kuvitteellisissa poikkeusoloissa.

UUSIMAA23-valmiusharjoitukseen arvioidaan osallistuvan lähes tuhat henkilöä noin 50:stä Uudenmaan alueella toimivasta organisaatiosta. Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Harjoituksissa kunnille, viranomaisille ja muille alueellisille toimijoille sekä alueen elinkeinoelämälle tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää omaa valmiuttaan normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden oman toimintavalmiuden lisäksi etenkin yhteistoimintaa, tilannetietoisuutta ja väestönsuojelun valmiutta. Valmiusharjoituksen skenaariona on kiristynyt kansainvälinen tilanne, jonka seurauksena yhteiskunnan turvallisuustilanne on heikentynyt, kriittisen infrastruktuurin toiminta on häiriintynyt ja sotilaallisen voimankäytön uhka on merkittävästi kasvanut. Harjoituksen teema on hyvin ajankohtainen, ja ennakkopalautteen perusteella se on koettu erittäin tarpeelliseksi.

Yhteinen tilanneymmärrys on toimintasuunnitelmien pohjana

UUSIMAA23-harjoituksessa on jo touko-lokakuun aikana järjestetty erilaisia työpajoja, suunnittelukokouksia ja informointitilaisuuksia, joissa on suunniteltu harjoituksen skenaarioita, tarkistettu osallistujaorganisaatioiden rooleja ja vastuita häiriötilanteissa, suoritettu eräitä ennakkotehtäviä sekä perehdytty virtuaalisen harjoitusalustan käyttöön.

Valmiusharjoituksen aktiivivaihe pidetään 28.–30.11. työpöytäharjoituksena, ja siinä käytetään apuna virtuaalista harjoitusalustaa. Harjoitus ei siis näy katukuvassa, mutta virtuaalisella alustalla osallistujat voivat harjoitella erilaisia tilanteita tehokkaasti väestönsuojelun näkökulmasta.

”Harjoitukseen laaditun kuvitteellisen tilanteen perusteella syntyy tarve suojata väestöä tai siirtää suuria määriä ihmisiä Uudeltamaalta toisiin maakuntiin. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, hyvinvointialueet, kunnat sekä monet järjestöt. Sujuva yhteistoiminta edellyttää yhteisen tilanneymmärryksen muodostamista ja jakamista, mikä on myös yksi keskeinen harjoituksen teema. Harjoitus on tärkeä sekä kunnille että erityisesti uusille hyvinvointialueille”, kertoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoituksen alkua sen pelikeskukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiloihin Pasilassa Helsingissä. Keskiviikkona 29.11. klo 13–14 on mahdollista kuvata ja haastatella harjoituksen ohjaajia ja osallistujia. Kunnat harjoittelevat koko harjoituksen ajan omissa tiloissaan. UUSIMAA23-harjoituksen jälkeen osallistujille pidetään vielä tammikuussa 2024 palauteseminaari.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää vuosittain alueellaan maakunnallisen valmiusharjoituksen, joka kokoaa yhteen kunnat, keskeisiä viranomaisia ja turvallisuustoimijoita sekä alueen yrityksiä. Valmiusharjoitukset ovat kokonaisturvallisuutta edistävää viranomaisten varautumista, joka varmistaa yhteiskunnan toimintaedellytykset normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yksi kommentti artikkeliin ”UUSIMAA23-valmiusharjoitus – häiriötilanteen hallinnan harjoittelua eri organisaatioiden yhteistyönä”

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja