Tulli: Uusin pakotepaketti kieltää Venäjän rekisterikilvissä olevat rekkojen perävaunut EU:n alueella

admin

Euroopan unionin 11. pakotepaketti kieltää Venäjän rekisterikilvissä olevien perävaunujen ja puoliperävaunujen liikennöinnin EU:n alueella. Kielto tulee voimaan keskiyöllä 24.6.2023, minkä jälkeen Tulli käännyttää perävaunut takaisin Venäjälle. Uusi pakotepaketti tehostaa myös pakotteiden kiertämisen estämistä kieltämällä yhä useampien tuotteiden kauttakuljetuksen EU:sta Venäjän läpi kolmansiin maihin.

Uusin pakotepaketti puuttuu entistä vahvemmin kaupallisen maantieliikenteen kuljetuksiin. Jatkossa Venäjän rekisterikilvissä olevat perävaunut ja puoliperävaunut eivät saa liikennöidä EU:n alueella, vaikka vetoauto olisi rekisteröity Venäjän ulkopuolelle. Venäjän rekisterikilvissä olevien vetoautojen tulo EU:hun kiellettiin jo vuosi sitten huhtikuussa.

– Alamme valvoa kieltoa heti sen tultua voimaan ja tulemme käännyttämään kaikki Venäjän rekisterikilvissä olevat rekkojen perävaunut ja puoliperävaunut takaisin Venäjälle. Arviomme mukaan tällä hetkellä noin 40 % itärajan ylittävissä kaupallisen liikenteen maantiekuljetuksissa perävaunu tai puoliperävaunu on rekisteröity Venäjälle, sanoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Kielto tulee voimaan heti vuorokauden vaihtuessa 24.6.2023 klo 0.00.

Tällä hetkellä EU:n alueella olevien, Venäjälle rekisteröityjen rekkojen perävaunujen ja puoliperävaunujen osalta kielto tulee voimaan 30.6.2023.

Pakotteiden kiertämisen estäminen EU:n uuden pakotepaketin keskiössä – kauttakulkukiellot laajenevat

EU:n Venäjälle määräämät uudet pakotteet laajentavat kauttakulkukieltoa EU:sta Venäjän läpi kolmansiin maihin. Kauttakulkukiellon laajentumisella ehkäistään pakotteiden alaisten tavaroiden kulkeutumista joko suoraan tai jonkin kolmannen maan kautta Venäjälle.

Kauttakulkukiellon piiriin tulevat kaikki pakoteasetuksen mukaiset korkean teknologian tuotteet (liite VII). Lisäys tuo kauttakulkukiellon piiriin myös asetuksessa listatut ilmailu- ja avaruusteknologian tuotteet ja lentopolttoaineet (liitteet XI ja XX). Aikaisemmin kauttakulkukielto koski jo ns. kaksikäyttötuotteita sekä ampuma-aseita ja -tarvikkeita.

– Kauttakulkukiellon laajeneminen lisää Tullin pakotevalvonnan mahdollisuuksia puuttua pakotteiden kiertämiseen. Olemme havainneet mahdollisia pakotteiden kiertämisyrityksiä ja tehneet yhteistyötä muiden EU:n ulkorajavaltioiden tullien kanssa, jotta pakotevalvonta olisi entistä tehokkaampaa. Pakotteiden vaikuttavuutta tehostavat myös uudet pakotteiden piiriin tulevat tavararyhmät, kertoo Rakshit.

Uudet pakotteet kieltävät yli 1,9 litran moottoreilla varustettujen henkilöautojen, matkailuautojen ja maastoajoneuvojen viennin Venäjälle ilman arvorajaa. Tähän asti alle 50 000 euron arvoisten autojen vienti on ollut mahdollista. Myös hybridi- ja sähköautot lisättiin pakotteiden piiriin.

Vientipakotteet koskevat jatkossa entistä laajemmin esimerkiksi myös erilaisia koneita, mittaus- ja tarkkailulaitteita, kameroita ja optisia laitteita sekä raskaan liikenteen renkaita. Tullin alustavan arvion mukaan uusien vientipakotteiden alaisia tavaroita on viety tällä hetkellä Venäjälle keskimäärin 1,5 miljoonalla eurolla kuukaudessa.

Pakotepaketti laajensi myös meriliikenteeseen liittyviä pakotteita muun muassa lastauksen ja satamaan saapumisen sekä poistumisen osalta.

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 23.6.2023.

Ulkoministeriön tiedote (23.6.2023): EU:n 11. pakotepaketti keskittyy Venäjälle asetettujen pakotteiden kiertämisen estämiseenEuroopan unioni on määrännyt Venäjälle Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi laajoja tuonti- ja vientipakotteita. Tulli valvoo toimeenpanevana viranomaisena pakotteita osana normaalia tullivalvontaa.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja