Suomen erityisedustusto Natossa

admin

Suomen edustusto Natossa hoitaa Suomen suhteita Natoon rauhankumppanuuden puitteissa ja toimii linkkinä kansallisen viranomaisten ja Naton välillä. 

Niinistö ja Stoltenberg kättelevät Suomen ja Naton lippujen ympäröiminä
Presidentti Sauli Niinistö ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vaihtavat näkemyksiä turvallisuusympäristön kehityksestä. Kuva: Nato
  • Nato on keskeinen eurooppalainen turvallisuuspoliittinen toimija
  • Nato on Suomelle keskeinen osa transatlanttista yhteistyötä
  • Naton painopiste on palannut liittokunnan omalle alueelle ja yhteiseen puolustukseen
  • Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilannetta

Nato on jäsenmaidensa puolustusliitto ja keskeinen transatlanttinen ja eurooppalainen turvallisuutta ja vakautta edistävä toimija. Naton yhteinen puolustus lisää turvallisuutta ja vakautta Itämeren alueella ja laajemminkin Euroopassa.

Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon ja sotilaallinen panostus Eurooppaan on olennaista Suomen turvallisuuden kannalta. Vakaa ja yhtenäinen Eurooppa on keskeinen strateginen int­ressi Yhdysvalloille ja Nato tärkein kanava sen yhteistyölle Euroopan turvallisuuskysymyksissä. Suomelle Nato-yhteistyö on tärkeä osa transatlanttista yhteistyötä.

Nato on kyennyt uudistumaan joustavasti turvallisuusympäristön muut­tuessa. Kylmän sodan jälkeistä aikaa hallitsivat kumppanuusyhteistyö, laajentuminen ja kriisinhallintaoperaatiot oman alueen ulkopuolella. Ukrainan tapahtumien jälkeen Naton toiminnassa pelotteen ja yhteisen puolustuksen vahvistaminen on noussut jälleen keskeiseksi.

Osana Naton uudistusprosessia on mm. kehitetty joukkojen valmiutta ja nopean toiminnan kykyjä, tehostettu varautumissuunnittelua ja lisätty harjoitustoimintaa. Päätavoitteena on ehkäistä ennalta Nato-maan joutuminen sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen kohteeksi.

Suomen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että Naton kyvystä huolehtia jäsenmaidensa puolustuksesta, erityisesti Baltian maissa, ei ole epäselvyyttä. Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilannetta.

Naton muutos vaikuttaa myös Suomen ja Naton väliseen käytännön kumppanuusyhteistyöhön. On molemminpuolinen etu käydä poliittista dialogia ja vaihtaa näkemyksiä turvallisuusympäristön kehityksestä. Naton muutos on lisännyt Suomen oman puolustuskyvyn kehittämistä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.

Erityisedustusto Natossa

Suomen erityisedustusto Natossa hoitaa Suomen suhteita Natoon Suomen kumppanuustavoitteiden pohjalta. Edustuston tehtävänä on kumppanuutemme lisäksi Naton kehityksen seuranta ja raportointi.  

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi.

Aukioloajat ja asiakaspalvelu

Virka-aika

ma-pe klo 8.45-17.00

Yhteystiedot

Sähköpostiosoite

  • sanomat.NAE@formin.fi

Puhelin

  • +32 475 752 936

Postiosoite

Mission of Finland to NATO
NATO H.Q.
Boulevard Leopold III
B-1110 BRUSSELS
BELGIUM

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja