Suomalainen tappajadrone herättää kiinnostusta

Arttu

ukrainan sota

Ukrainan sota on kestänyt jo noin puolitoista vuotta. Sodan edetessä niin Ukraina kuin Venäjä ovat kehittäneet uusia innovaatioita etulyöntiaseman luomiseksi. Isossa osassa ovat olleet mm. dronet, joiden kehittämiseen Suomessakin on panostettu. Suomalainen yritys Insta on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa tappajadronen, joka on aiheuttanut kiinnostusta. Lue tästä jutusta lisää, miten tappajadrone toimii.

Kuin ylhäältä ammuttu viuhkapanos

Viuhkapanokset ovat olleet jo pitkään armeijoiden käytössä. Se on räjähde, jonka sirpaleet on suunnattu tietylle alueelle. Yleisesti viuhkapanoksia käytetään esimerkiksi kulunvalvontapisteiden tukena ja puolustusasemissa. Ne on tarkoitettu tuhoamaan jalkaväen sotilaita. Sirpaleet eivät kykene yleisesti ottaen läpäisemään panssaroituja ajoneuvoja.

Insta Steel Eagle-drone toimii samalla periaatteella, mutta sitä ei laukaista maasta maahan, vaan räjähdepanos levittää noin 3000 sirpaletta ilmasta käsin. Mikäli drone räjäytetään optimaaliselta korkeudelta, se levittää sirpaleet ympyrän muotoisesti noin 100 metrin halkaisijan kokoiselle alueelle. Pinta-alaltaan alue on noin 2000 neliömetriä.

Tällä hetkellä Ukrainassa käytetään huomattavan paljon kaupallisia droneja, joihin on liitetty käsikranaatti tai vastaava maahan tiputettavaksi. Käsikranaatissa on Steel Eagleen verrattuna huomattavasti pienempi räjähdepanos sekä vähemmän sirpaleita. Merkittävä ero on myös räjähdevaikutuksen suuntautuminen. Käsikranaatti levittää sirpaleet tasaisesti ympärilleen, kun taas Steel Eaglen viuhkapanos ohjaa sirpaleet vain tietylle alueelle. Tehokkuus ja voima ovat siis huomattavasti paremmat.

Ongelma tappajadronessa toistaiseksi on lyhyt lentoaika (noin 7,5 minuuttia) sekä rajoittunut toimintasäde (noin 6 kilometriä).

Lue lisää: Kuntoillessa on hyvä ottaa välillä rennommin – kävely luonnossa tasapainottaa

Innovaatiot muuttavat taistelukenttää

Aseiden kehittyminen on ollut merkittävässä roolissa sodankäynnin muutoksessa. Kehittyneemmät asejärjestelmät, kuten miehittämättömät lennokit ja ohjuspuolustusjärjestelmät, ovat tehneet perinteisestä sodankäynnistä monimutkaisempaa ja vaativampaa. Lisäksi tiedustelu ja viestintä ovat edistyneet huomattavasti, mikä mahdollistaa nopeamman tiedonkeruun ja päätöksenteon taistelukentällä.

Innovaatiot eivät rajoitu pelkästään sotilasteknologiaan. Myös sotilaiden koulutus ja varustus ovat kehittyneet. Virtuaalitodellisuus ja simulaatiot tarjoavat realistisempia harjoitusmahdollisuuksia, jotka voivat auttaa sotilaita valmistautumaan paremmin monimutkaisiin tilanteisiin. Lisäksi lääketieteelliset innovaatiot ovat parantaneet sotilaiden selviytymismahdollisuuksia taistelukentällä. Ukrainan sota on äärimmäisen konkretisoiva esimerkki sotimisen jatkuvasta muutoksesta, vaikkakin myös toisen maailmansodan aikaista sodankäyntiä on yhä.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja