Rajavartiolaitokselle tukea valvontaan

Arttu

Viime aikoina Suomeen on saapunut turvapaikanhakijoita itärajalta, mikä on luonut jo vahvistettujakin epäilyksiä Venäjän hybridivaikuttamisesta Suomea kohtaan. Turvapaikanhakijoiden ohjaaminen Suomen rajanylityspisteille on kuormittanut Rajavartiolaitosta, minkä vuoksi Euroopan raja- ja merivartiovirasto (eli Frontex) on pyydetty auttamaan.

Suomella rajalliset resurssit käsitellä turvapaikanhakijoita

Suomen Rajavartiosto on kertonut, että turvapaikanhakijoiden käsitteleminen on toistaiseksi ollut hyvin kuormittavaa. Rajan valvomisen, liikenteen ohjaamisen ja monen muun päivittäisen toimen ohella myös turvapaikanhakijoiden käsittely on tuonut kuormitusta.

Myös Puolustusvoimien henkilöstöä on nähty raja-asemilla rakentamassa kulkuesteitä liikenteen ohjaamiseksi. Muusta virka-avusta ei ole vielä tietoa.

Rajavartiolaitos on myös pyytänyt apua Euroopan raja- ja merivirastosta eli Frontexista. Ilmoitusten perusteella muutaman kymmenen hengen joukko on saapunut Kaakkois-Suomeen vahvistamaan resursseja.

Raja-asemat suljettuna nopealla aikataululla

Venäjän hybridivaikutuksen minimoimiseksi Suomen hallitus on sulkenut kaikki idän raja-asemat 13. joulukuuta asti. Turvapaikanhaku on keskitetty satamiin ja lentokentille. Tilanteeseen on johtanut nopea turvapaikanhakijoiden tulva, jonka on epäilty olevan Venäjän viranomaisten aiheuttama. Elokuusta alkaen noin tuhat turvapaikanhakijaa on tullut itärajalta.

Suomen hallitus on lähteiden mukaan joutunut löytämään laillisen keinon sulkea itärajat nopeasti. Apua tarvitseville ihmisille on lain mukaan tarjottava mahdollisuus hakea turvapaikkaa. Itärajaa sulkiessa ollaan häilyvillä rajoilla, jolloin hallitus päätti keskittää turvapaikanhaun satamiin ja lentokenttiin.

Lue tästä: Parhaat liikunnalliset aktiviteetit perheille

Tukea Euroopasta – tällainen on Frontex

Frontex on Euroopan unionin perustama virasto, joka vastaa EU:n ulkorajojen hallinnasta ja valvonnasta. Viraston virallinen nimi on Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto. Frontex perustettiin vuonna 2004, ja sen pääkonttori sijaitsee Varsovassa, Puolassa.

Frontexin tehtävänä on tukea EU-maiden rajaturvallisuutta ja varmistaa, että EU:n ulkorajat ovat turvalliset ja tehokkaasti valvotut. Virasto tarjoaa jäsenmaille teknistä ja operatiivista apua rajavalvonnassa, koulutuksessa sekä tiedon ja tiedustelun vaihdossa. Frontex myös koordinoi yhteisiä rajaturvallisuusoperaatioita ja avustaa kriisitilanteissa.

Frontexilla on valtuudet käyttää omia rajavalvontaresurssejaan ja henkilöstöään tai koordinoida jäsenmaiden resursseja tarpeen mukaan. Virasto pyrkii myös edistämään yhteistyötä ja koordinaatiota jäsenmaiden välillä sekä kolmansien maiden kanssa.

Viime aikoina Frontex on ollut tukemassa juuri Suomea lisäntyneiden rajanylitysten vuoksi.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja