liikunta

reserviläinen

Reserviläisten kunto: Miten ylläpitää sotilaallista kuntoa siviilissä?

Arttu

Sotilaallinen kunto on reserviläisille elintärkeä ominaisuus, joka vaikuttaa heidän valmiuteensa toimia kriisitilanteissa. Kuitenkin yleensä reserviläiset työskentelevät normaalissa siviilielämässä, eikä heillä ...

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja