Ukrainan sodan opit

Arttu

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 näytti, kuinka sodankäynti on muuttunut toisesta maailmansodasta. Uusina asioina ovat tulleet mm. dronejen laaja käyttö, informaatiovaikuttaminen sekä palkka-armeijat. Tässä artikkelissa kerromme, miten sodankäynti on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Dronet – vaarana niin isot kuin pienetkin

Ukrainan sota on ensimmäinen sota, josta on levinnyt hurjat määrät droneilla kuvattua sotamateriaalia. Droneja on käytetty esimerkiksi vihollisen kohteiden paikantamiseen ja maalittamiseen tykistöllä, tiedusteluun sekä iskuihin. Sosiaalinen media on täynnä videoita, joissa pienestä dronesta tiputetaan käsikranaatteja maanpinnalla olevien sotilaiden lähistöön, tai räjäytetään esimerkiksi panssaroituja ajoneuvoja.

Pienten kaupallisten dronejen lisäksi on myös isompia, monesti kertakäyttöisiä droneja. Niiden avulla voidaan tehdä tarkkoja täsmäiskuja hyvin alhaisin kustannuksin. Iranilaiset Shahed-lennokit ovat olleet huomattavan paljon otsikoissa. Venäjä on käyttänyt niitä runsaasti tarkkoihin iskuihin. Myös Ukrainan tekemät iskut kaukana eturintamalta ovat oletettavasti olleet droneilla tehtyjä.

Satelliitit ja kyberhyökkäykset

Toisen maailmansodan aikaan tiedustelu satelliittien avulla ei ollut läheskään samalla tasolla kuin nykyään. Länsimaiden ja etenkin Yhdysvaltojen tarjoaman tuen satelliiteilla on ollut Ukrainalle erittäin suuri merkitys, sillä satelliiteilla saadun tiedon ansiosta he ovat pystyneet paikantamaan paljon kohteita ja vihollisen joukkojen ryhmityksiä. Satelliittien ja dronejen avulla saatu kokonaiskuva on parhaimmillaan erittäin tarkka, mikä auttaa sodanjohtoa tekemään parempia päätöksiä.

Ennen teknologian kehittymistä nykyiselle tasolle käytännössä kaikki teknologiaan perustuva tiedustelu oli salakoodien rikkomista ja radioaaltojen kaappaamista. Nykyään kuitenkin kybersodankäyntiä on mahdollista tehdä hyvin laajasti. Valtiolliset toimijat, yritykset, armeija sekä yksittäiset ihmiset kokevat esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä, huijauksia sekä laaja-alaista propagandaa.

Teknologian kehitys ja informaatiosodankäynti

Nykyaikana sotilastekniikka on erittäin suuressa roolissa laajamittaisessa sodankäynnissä. Täsmäaseet, kuten ohjukset, dronet ja tykistö vaativat erittäin kehittynyttä tiedustelua ja tiedonjakamista. Tämä ei ollut ennen mahdollista. Kohteiden tuhoaminen ei enää vaadi sabotaasiryhmän käyttöä, vaan ammusvaraston voi esimerkiksi ampua ohjuksella. Toisaalta myös puolustusjärjestelmät ovat kehittyneet. Ilmatorjuntaohjukset kykenevät torjumaan lähes kaikki ohjukset kapasiteettinsa puitteissa. Kehitteillä on myös laserilla toimivia järjestelmiä ohjusten ja rakettien torjuntaan.

Informaatiosodankäynti on nykyaikana erittäin merkittävässä roolissa. Sen avulla voi pyrkiä laskemaan vihollisten motivaatiota taistella, jakaa vihollisen kansaa sekä nostattaa oman kansan itsetuntoa. Sosiaalinen media ja internet mahdollistavat propagandalle altistumisen. Oikein kohdistettuna myös pienelläkin budjetilla pystyy tuottamaan ja hankkimaan näkyvyyttä suureltakin yleisöltä. Informaatiosodankäyntiin kuuluu esimerkiksi valheelliset sosiaalisen median postaukset, vaikuttajien lahjominen ja tätä kautta sanoman levittäminen sekä tiettyä mieltä olevien bottien avulla kommentointi.

0 kommenttia artikkeliin ”Ukrainan sodan opit”

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja