Tiimityö ja Johtajuus: Oppeja Armeijasta

Arttu

ukrainan sota

Tiimityö ja johtajuus ovat keskeisiä osatekijöitä kaikilla elämänaloilla, mutta niiden merkitys korostuu erityisesti armeijassa, missä hyvin koordinoidut tiimit ja pätevät johtajat voivat tehdä eron voiton ja tappion välillä. Tässä artikkelissa käymme läpi alueita sotilaallisesta johtamisesta, joita voi hyödyntää esimerkiksi työelämässä.

Selkeät tavoitteet ja tehtävät

Armeijassa jokaisella tiimillä on selkeät tavoitteet ja tehtävät. Tämä periaate pitäisi siirtyä muihin organisaatioihin ja projekteihin. Johtajien tulisi varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät, mitä heidän odotetaan tekevän, ja että nämä odotukset ovat realistisia ja saavutettavissa. Miehistön jäädessä ilman tarvittavia tietoja, kuten kohteen sijaintia, tavoitetta tai vastaavaa, on tehtävä erittäin vaikea toteuttaa. Pahimmillaan pieleen mennyt tehtävä voi maksaa suuria määriä ihmishenkiä. Tämän vuoksi upseerit harjoittelevat erityisen paljon johtajuutta.

Kommunikaatio ja tiedonvälitys

Armeijassa kommunikaatio on elintärkeää. Tieto on saatava nopeasti ja tarkasti tiimien ja yksiköiden välillä. Tämä pätee myös liike-elämään. Hyvä johtaja varmistaa, että tiedonkulku on sujuvaa ja avointa, ja että kaikki tiimin jäsenet voivat osallistua keskusteluun.

Monelle varusmiespalveluksen käyneelle varmasti muistuu kentällä olevat komennot ja jatkuvat ilmoitukset, joita johtajat kyselevät. Ilman kyseisiä tietoja johtaminen on vaikeaa, jolloin alaisten olot voivat muuttua hyvin tukaliksi. Sama pätee työelämässä – jos johtaja ei tiedä alaistensa tilannetta, on heidän toimintaa vaikea kehittää.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen

Armeija panostaa jatkuvaan oppimiseen ja prosessien parantamiseen. Uusien teknologioiden ja innovaatioiden löytäminen voi tuoda huomattavaa epäsymmetristä etua taistelukentällä.

Viime aikoina Suomessa Puolustusvoimat on esimerkiksi uusinut jalkaväen varustusta modernimmaksi sekä hankkii Sakolta uuden asejärjestelmän lähivuosina.

Lue tästä: Liikunnan vaikutukset ajan edetessä

Korkea henkilökohtainen panos

Sotilaat ovat valmiita uhrautumaan tiiminsä ja tehtäviensä puolesta. Tämä osoittaa, kuinka voimakas tiimihenki ja omistautuminen voivat olla. Vaikka liike-elämässä uhraukset eivät ole yhtä äärimmäisiä, tiimihenki ja omistautuminen voivat silti olla kilpailuetu. Sen rakentaminen on kuitenkin erittäin haastavaa armeijaan verrattuna, sillä työelämässä ei yleensä ole henki kyseessä. Yleensä ammateissa (kuten poliisi ja pelastaja), jotka ovat vaarallisia, on myös hyvä yhteishenki.

Armeijan tiimityö ja johtajuus tarjoavat arvokkaita oppeja, joita voidaan soveltaa muihin aloihin. Selkeiden tavoitteiden, avoimen kommunikaation, koulutuksen, luottamuksen, päätöksenteon taitojen ja henkilökohtaisen panoksen korostaminen voi auttaa organisaatioita menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa, oli kyseessä sitten liike-elämä, terveydenhuolto tai mikä tahansa muu ala.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja