Suomen pakollinen asevelvollisuus: miksi ei ammattiarmeijaa?

Arttu

puolustusvoimat

Suomi on pitkään luottanut pakolliseen asevelvollisuuteen varmistaakseen kansallisen puolustuksensa ja turvallisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien Suomen miespuolisten kansalaisten tulee suorittaa asepalvelus tai vaihtoehtoinen siviilipalvelus tietyssä iässä. Vaikka joissakin maissa on siirrytty ammattiarmeijaan, Suomi pitää kiinni pakollisesta asevelvollisuudestaan useista syistä.

Puolustusvoimien vahvuuden turvaaminen

Suomella on suhteellisen pieni väkiluku ja rajanaapureinaan isommat valtiot, joten tehokas puolustus on äärimmäisen tärkeää. Pakollinen asevelvollisuus takaa Suomelle riittävän Puolustusvoimien vahvuuden. Se mahdollistaa laajan reservin ylläpitämisen, mikä lisää Puolustusvoimien valmiutta kriisi- ja konfliktitilanteissa. Ammattiarmeijassa resurssit olisivat rajallisemmat, ja vaikeuksien sattuessa olisi vaikeampi nopeasti lisätä joukkoja. Suomen pitkät maarajat vaativat suuren määrän joukkoja, jolloin määrällisesti rajatumpi ammattiarmeija ei välttämättä riittäisi. Pakollinen asevelvollisuus on siten keskeinen osa Suomen puolustuskyvyn varmistamista.

Maanpuolustustahto ja tietotaito

Suomessa on jo vuosia mitattu Euroopan korkeimpia lukemia maanpuolustustahdossa. Laaja asevelvollisuus tuo varusmiespalveluksen tutuksi lähes jokaiselle miehelle itse palveluksen kautta. Tämän lisäksi myös perheenjäsenet, ystävät ja sukulaiset kuulevat runsaasti tietoa armeijaan liittyvistä asioista. Tämä lisää kansalaisten yleistä tietoa Puolustusvoimia kohtaan, mikä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen kiinnostukseen asiaa kohtaan.

Taloudellinen näkökulma

Pakollinen asevelvollisuus tarjoaa taloudellisia etuja verrattuna ammattiarmeijaan. Vaikka asepalveluksen kustannukset ovat osa valtion budjettia, laaja joukko asevelvollisia tuo myös taloudellisia hyötyjä. Asevelvolliset suorittavat palveluksensa palkatta, joten henkilöstökustannukset ovat alhaisemmat kuin ammattiarmeijassa, jossa jokainen sotilas saisi täyttä palkkaa päivärahan sijaan. Lisäksi pakollinen asevelvollisuus tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa suuri määrä nuoria, jotka voivat myöhemmin siirtyä reserviin ja tarjota lisävoimaa tarvittaessa. Motivoituneet voivat hakea esimerkiksi Puolustusvoimille töihin, rauhanturvaajaksi tai kehittää omaa osaamistaan ja kuntoaan kotimaassa kursseilla ja itsenäisesti, mikä on hyvin edullista.

Laajan asevelvollisuuden hyödyt

Laaja asevelvollisuus sopii Suomelle paremmin sen erityisolosuhteiden ja puolustustarpeiden vuoksi. Suomi on maantieteellisesti laaja ja harvaan asuttu maa, mikä asettaa haasteita Puolustusvoimien hajauttamiselle ja nopealle reagoinnille. Laaja asevelvollisuus tarjoaa mahdollisuuden kouluttaa ja sijoittaa reserviin joukkoja ympäri maata, mikä lisää Suomen puolustusvalmiutta. Lisäksi pakollinen asevelvollisuus vahvistaa kansalaisten osallisuutta ja sitoutumista puolustukseen, mikä on erityisen tärkeää maalle, joka luottaa kansalaisten yhteiseen panokseen puolustuksessa. Se on myös erittäin tärkeää, sillä Suomi on väkiluvultaan erittäin pieni valtio.

0 kommenttia artikkeliin ”Suomen pakollinen asevelvollisuus: miksi ei ammattiarmeijaa?”

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja