Kutsuntojen mahdollinen laajentuminen: Naisten rooli kasvaa

Arttu

kutsunnat armeija

Väestön pienentyessä ja lasten määrän laskiessa myös Puolustusvoimien kouluttamien varusmiesten määrä tulee laskemaan. Kutsunnat ovat alusta asti koskeneet vain miehiä, mutta pian ne voivat koskea myös naisia. Naisille tuskin kuitenkaan asetetaan samanlaista asevelvollisuutta kuin miehille.

Kutsunnat naisille lisäämään kiinnostusta maanpuolustukseen

Kutsunnat on tapahtuma, jonne kaikki ikäluokan miespuoliset on käsketty tietylle päivälle sinä vuonna, kun he täyttävät kahdeksantoista. Kutsunnoissa nuori voi ilmoittaa kiinnostuksensa ja halukkuutensa varusmiespalvelukseen tai valita siviilipalveluksen. Kutsuntojen aikana nuorille kerrotaan tietoa varusmiespalveluksesta sekä sen päätteeksi tuleva varusmies saa tietää tulevan palveluspaikkansa ja -aikansa. Tehtävää ei vielä tässä vaiheessa saa tietää.

Toistaiseksi kutsunnat ovat koskeneet vain miehiä ja naisille onkin ollut oma tapansa hakeutua varusmiespalvelukseen. Yhteiset kutsunnat tarkoittaisikin sitä, että kynnys suorittaa asepalvelus voisi olla naisille huomattavasti matalampi kuin nyt. Valmiiksi kiinnostuneet naiset pääsisivät kokemaan heti kuuluvansa joukkoon sekä jokaisen naisen käydessä kutsunnoissa voisi myös kiinnostuneita löytyä enemmän.

Reserviläisarmeija perustuu koko kansaan

Suomessa Puolustusvoimat kouluttavat noin 22 000 varusmiestä ja -naista vuosittain. Koulutusten pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta vuoteen, minkä jälkeen voi hakeutua myös Puolustusvoimille töihin tai Maanpuolustuskorkeakouluun.

Valtaosa valtioista käyttää ammattiarmeijaa, joka koostuu pienemmästä määrästä ammattisotilaita. Esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimien vahvuus on noin 30 000 sotilasta, mikä on verrattain pieni luku Suomen sodanajan vahvuuteen, joka on 280 000. Tämän lisäksi Suomella on myös 870 000 reservi, josta sodanajan vahvuus muodostetaan. Tämän reservin on oltava mahdollisimman suuri ja vahva, jotta Suomi pystyy mobilisoimaan riittävän määrän sotilaita kriisitilanteessa.

Naiset armeijaan

Naisten läsnäolo armeijassa on vielä uusi ilmiö. Miehet ovat pitkään hoitaneet maanpuolustuksen lähes täysin, mutta nykypäivänä tilanne on eri. Puolustusvoimat ovat panostaneet erityisesti naisten rekrytoimiseen asepalvelukseen. Vuonna 2022 naisia haki yhteensä 1588 vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin lukema oli 1675.

Kutsuntojen uudistuminen ja potentiaalinen laajentuminen naisille ei vielä kuitenkaan ole varmaa. Naisia koskevia kutsuntoja on kaavailtu jo vuodelle 2025. Vaikka uudet kutsunnat koskisivatkin myös naisia, säilyisi pakollinen asevelvollisuus vain miehillä. Naisille asepalvelus siis säilyisi vapaaehtoisena, kuten se tällä hetkellä on.

Lue tästä vinkit juoksukunnon kehittämiseen armeijaa varten.

Vastaa

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja