Nato Business portal

Tämä portaali on suunniteltu ohjaamaan lukijoita eri NATO:n organisaatioiden tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Se on portti yksityiskohtaisempaan tietoon, joka on saatavilla kyseisten organisaatioiden verkkosivustoilla, ja joka saattaa vaatia turvallisuusluokituksen mukaisia tunnuksia.

Vahvemman suhteen kehittäminen teollisuuden kanssa tunnustettiin tärkeäksi NATO:n huippukokouksissa Lissabonissa ja Walesissa. NATO on kehittänyt NATO-teollisuusyhteistyön kehyksen (PDF), joka ohjaa tällä hetkellä toteutettavia aloitteita.

NATO tarvitsee kyvykkyyksiä täyttääkseen tehtävänsä, joita kehitetään pääasiassa teollisuuden toimesta. Tämän vuoksi NATO on kehittänyt joukon suhteita teollisuuden kanssa. Ei-sitovalla tai kilpailukykyä edeltävällä tasolla NATO vuorovaikuttaa teollisuuden kanssa NATO:n teollisuusneuvoston (NIAG), yhteistyövuorovaikutuksen kehyksen (FFCI), NATO-teollisuuskyberkumppanuuden (NICP) ja NATO-teollisuusfoorumin kautta sekä konferenssien, symposiumien ja seminaarien avulla. Sopimustasolla suhde teollisuuden kanssa hallitaan NATO:n hankintasääntöjen mukaisesti ja sitä hallitsevat pääasiassa NATO:n virastot.

NATO Industrial Advisory Group (NIAG)

NATO:n Teollisuusneuvosto (NIAG) on korkean tason kuuleva ja neuvova elin NATO-maiden teollisuuden johtajista, joka toimii foorumina näkemysten vapaalle vaihdolle liittyen puolustus- ja turvallisuuslaitteiden tutkimukseen, kehitykseen ja tuotantoon liittyviin teollisuudellisiin, teknisiin, taloudellisiin, hallinnollisiin ja muihin asiaankuuluviin näkökohtiin liittyen Allianssissa.

NATO Industry Cyber Partnership (NICP)

NATO syventää kyberpuolustusyhteistyötään teollisuuden kanssa parantaakseen Allianssin verkkojen suojelua osana avointa, läpinäkyvää ja molemminpuolisesti hyödyllistä kumppanuutta: NATO-teollisuuskyberkumppanuutta (NICP), aloitetta, joka hyväksyttiin vuoden 2014 NATO-huippukokouksessa Walesissa.

Allied Command Transformation (ACT)

ACT johtaa jatkuvaa NATO:n sotilaallista muutosta parantaakseen tehokkuutta nykyisissä ja tulevissa operaatioissa innovatiivisella koulutuksen, koulutusjärjestelmien, kyvykkyyksien, oppien ja käsitteiden kehittämisellä ja tarjoamisella.

For more information follow the link to contracting opportunities.

Allied Command Operations (ACO)

Liittoutuneiden toimintakomento on strateginen komento, joka vastaa kaikkien NATO-operaatioiden suunnittelusta ja toteutuksesta. ACO:n rakenteeseen kuuluu strateginen tason esikunta (SHAPE – Supreme Headquarters Allied Powers Europe), kaksi yhteisvoimien komentoa sekä ilmavoimien, maavoimien ja merivoimien komentoja.

More information about doing business with ACO.

Science and Technology Organisation (STO)

The STO is the main NATO venue for Defence and Security Science and Technology. Its mission is to promote and conduct collaborative research to support capability development and partnership objectives and to provide strategic advice to NATO decision-makers. The STO consists of the Collaborative S&T Support Office (CSO) in Neuilly-sur-Seine, the Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) in La Spezia and the Office of the Chief Scientist at NATO HQ.

General information about doing business with CMRE.

NATO Communications and Information (NCI) Agency

NATO:n viestintä- ja informaatiovirasto (NCI) yhdistää voimia, NATO:a ja maita tarvittaessa tarjoamalla yhteentoimivia viestintä- ja tietojärjestelmiä ja palveluita sekä nykyaikaisia C4ISR-kyvykkyyksiä, mukaan lukien kyber- ja ohjuspuolustus. Vahvistaessaan liittoumaa, virasto soveltaa alan parhaita käytäntöjä ja tarjoaa koko elinkaaren lähestymistavan: analyysista ja konseptikehityksestä, kokeiluista ja kyvykkyyksien kehittämisestä, aina operaatioihin ja ylläpitoon sekä tehtäviin että harjoituksiin.

NATO Support and Procurement Agency

NSPA tarjoaa integroituja ratkaisuja logistiikan, toiminnallisen tuen ja järjestelmätuen sekä palveluiden osalta NATO:lle ja sen maille ja kumppaneille. Tuotteet ja palvelut ostetaan pääasiassa NATO-maiden liike-elämältä ja teollisuudelta. NSPA:n toimittajatietokantaan rekisteröityneet yritykset voivat tarjota tarjouksia NSPA:n tarpeisiin.

Here is the list of all Future Business Opportunities”.

NATO HQ Procurement Service

NATO:n päämaja on liittouman poliittinen ja hallinnollinen keskus sekä Pohjois-Atlantin neuvoston pysyvä kotipaikka, joka on NATO:n korkein poliittinen päätöksentekoelin. Suurin osa NATO:n päämajan liiketoimintamahdollisuuksista liittyy päämajan päivittäiseen toimintaan (ICT, rakennustyöt, tilanhallinta, ylläpito, konsultointipalvelut jne.).

Defence Investment Division (DI)

Puolustusinvestointiosasto on eturintamassa kehittämässä ja toimittamassa kyvykkyyksiä, jotka kattavat koko sotilastehtävien kirjon. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteisesti rahoitettavien kyvykkyyksien kehittämiseen, mutta myös Smart Defence -aloitteen ja Connected Forces -aloitteen kyvykkyyksiin, joiden tavoitteena on saavuttaa NATO:n valtionpäämiesten asettamat tavoitteet. Lisäksi DI-osasto tukee kansallisten aseiden johtajien konferenssia (CNAD) ja sen alaisrakennetta, integroitua ilmatorjunta- ja ohjuspuolustuskomiteaa sekä ilmailukomiteaa.

Puolustusinvestointiosasto vastaa myös kokonaisvaltaisesta suhteesta teollisuuteen, jonka vuoksi se on kehittänyt teollisuussuhteisiin liittyvän verkkosivuston, joka heijastaa pyrkimyksiä parantaa transatlanttista puolustusteknologista ja teollista yhteistyötä (TADIC).

Suggestions for the improvement of this portal, as well as proposals (technical, procedural, etc.) outside the remit of the NATO bodies and organisations above (so called unsolicited or spontaneous proposals), are welcome here.

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja