Palvelut

NATO palvelut sivun perusajatuksena on tarjota alusta suomalaisille yrityksille saada alustava kontakti NATO:n tarpeisiin Suomessa. NATO ja Suomi liittyivät toisiinsa 4.4.2023 ja Suomesta tuli NATOn täysivaltainen jäsen.

NATO Tukikohdat

NATO:lla on useita tukikohtia eri puolilla maailmaa, jotka ovat tärkeitä strategisesti liittouman toiminnalle. Näihin kuuluu muun muassa seuraavia tukikohtia:

  • SHAPE: Strategisen tason esikunta, joka sijaitsee Belgiassa Monsissa
  • JFC Brunssum: Joint Force Command, joka sijaitsee Alankomaiden Brunssumissa
  • JFC Naples: Joint Force Command, joka sijaitsee Italiassa Napolissa
  • Allied Air Command: Ilmavoimien komento, joka sijaitsee Saksan Ramsteinissa
  • Allied Land Command: Maavoimien komento, joka sijaitsee Turkin Izmirissä
  • Allied Maritime Command: Merivoimien komento, joka sijaitsee Isossa-Britanniassa Northwoodissa

Nämä tukikohdat ovat keskeisiä NATO:n operatiiviselle toiminnalle ja tarjoavat tarvittavat valmiudet liittouman tehtävien suorittamiseen.

Lisäksi NATO:lla on useita muita tukikohtia ja toimipisteitä eri puolilla maailmaa. Näihin kuuluu esimerkiksi Allied Command Transformation (ACT), joka sijaitsee Yhdysvalloissa Norfolkin kaupungissa ja vastaa NATO:n sotilaallisen transformaation kehittämisestä. Lisäksi NATO:lla on useita tukikohtia Euroopassa, kuten NATO Communications and Information Systems -tukikohta Hollannissa, NATO School -tukikohta Saksassa sekä Joint Warfare Centre -tukikohta Norjassa. NATO:n jäsenmailla on myös omia kansallisia tukikohtia, jotka ovat tärkeitä osia NATO:n kokonaisvaltaisessa turvallisuusjärjestelmässä.

Tätä historiaa ajatellen, NATO tukikohta Suomessa on vain ajan kysymys.

NATO koulutus ja yhteistyä

NATO:n koulutus- ja yhteistyöohjelmat ovat tärkeitä keinoja edistää liittouman tavoitteita turvallisuuden ja vakauden lisäämiseksi. Näihin ohjelmiin kuuluvat muun muassa:

  • Partnership for Peace (PfP): PfP-ohjelma on avoin kaikille Euroopan maissa ja entisissä Neuvostoliiton maissa sijaitseville maille, jotka haluavat tehdä yhteistyötä NATO:n kanssa. Ohjelma tarjoaa osallistujamaille mahdollisuuden kehittää yhteistyötä NATO:n kanssa puolustuksen alalla.
  • Mediterranean Dialogue: Tämä ohjelma on suunnattu Itämeren alueen maiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen.
  • Istanbul Cooperation Initiative (ICI): Tämä ohjelma on suunnattu Persianlahden alueen maille ja sen tavoitteena on edistää yhteistyötä näiden maiden ja NATO:n välillä turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi.
  • Partners Across the Globe: Tämä ohjelma on suunnattu muiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseen eri puolilla maailmaa.

Lisäksi NATO tarjoaa koulutusta eri puolilla maailmaa, joka on suunnattu muun muassa sotilaille, poliiseille, tuomareille ja siviiliviranomaisille. Tämä koulutus keskittyy muun muassa konfliktien ehkäisyyn, rauhanturvaamiseen, terrorismin torjuntaan ja kyberturvallisuuteen.

NATO:n koulutus- ja yhteistyöohjelmat ovat tärkeitä keinoja edistää liittouman tavoitteita turvallisuuden ja vakauden lisäämiseksi, ja ne auttavat myös kehittämään yhteistyötä NATO:n ja sen kumppaneiden välillä.

info

PuH +35810- 327 4230

vIHDINKATU 6
08100 lohja